Så går det till trädgårdsdesign

förberedelser

Innan vi träffas fyller du i vår checklista. Den hjälper oss att hitta din speciella stil och ta fram ett förslag som passar just dig. Du letar även fram en tomtkarta och har du möjlighet mäter du och ritar in befintlig vegetation, byggnader, material mm. 

första mötet

Vid ett inledande möte på plats hemma hos dig går vi igenom dina önskemål och platsens förutsättningar. Vi går igenom trädgårdens alla delar och bildar oss en klar uppfattning om vad det är du behöver hjälp med. Mötet tar ca 1 timme.
 

offert

Efter vårt besök sänder vi ett prisförslag till dig som du godkänner. Prisnivån varierar beroende av tomtstorlek, komplexitet samt önskad detaljgrad på våra ritningar. (se prislista)

förslaget

När ni godkänt offerten påbörjas vårt arbete med att ta fram ett förslag på din trädgård. 

Arbetsgång:
- Beskrivning av tomtens nuvarande situation: Byggnader, befintlig vegetation mm ritas in på en nulägesplan.
- Analys av plats: Behov av gångar, uteplatser, väderstreck, växtzon, möjligheter/ begränsningar.
- Koncept: Vår vision/ idé. Rumsindelning, karaktär, känsla.
- Intern designgenomgång
- Första utkastet arbetas fram
- Översändning av utkast till kund
- Revidering
- Intern designgenomgång
- Färdigställande av ritning
- Översändning av ritning till kund

Det är viktigt att du själv är delaktig i processen och känner efter om det är något du vill förändra. Därför erbjuder vi alltid fri revidering innan vi färdigställer vårt arbete.
803
806
809