Våra olika ritningar


trädgårdsritning

En illustrativ ritning med övergripande växt- och materialförslag. Fokuserar på trädgårdens form, olika rum och karaktär. Bilder och text som visualiserar förslaget.
Detaljerad växtlista, planteringsplan och konstruktionsritningar kan köpas till separat. 

Det här ingår:
- Hembesök
- Ritning i skala över trädgårdens planlösning med gångar, uteplatser, planteringsytor, spaljéer mm
- Övergripande växt- och materialförslag 
- Beskrivande text över förslaget samt bilder på karaktärsväxter och material
- Möjlighet till 1 revidering 
- Utskriven ritning på A3-papper samt pdf-fil

tillval

Debiteras per timme

PLANTERINGSPLAN & VÄXTLISTA

En detaljerad plan visar placering av alla växter och säkerställer att växterna hamnar på rätt plats. Den ritas i lämplig skala för platsen. En planteringsplan är användbar både då du väljer att utföra anläggning och plantering själv och när du lämnar arbetet vidare till en anläggare. Växtlistan används som underlag vid inköp och plantering av växter. Här står alla växter med svenska och latinska namn, antal, kvalitet och vilket avstånd de ska planteras på. 


3D-SKISSER

Om du tycker det är svårt att se förslaget framför dig med en planritning kan perspektivskisser vara till stor hjälp.  De hjälper dig att visualisera förslaget och du får en känsla för hur trädgården kommer att se ut.


DESIGN AV BYGGDA ELEMENT

Ritningar på fasta konstruktioner som t ex spaljéer, träterasser, trappor, vedförråd mm. Med hjälp av dessa ritningar kan du sedan välja att göra arbetet själv eller lämna över det praktiska arbetet till Hummelbo trädgårdar.

 Det här ingår:
- Tredimensionell skiss
- Konstruktionsritning
- Beskrivande text kring utförande och material


LJUSSÄTTNINGSPLAN

Förslag på hur trädgården och byggnader på tomten kan belysas, allt efter dina önskemål. 


UPPMÄTNING AV TOMT

Saknas en nulägesplan kan vi hjälpa er med att mäta upp tomten. Vi placerar ut befintlig vegetation, material, byggnader mm.
803
806
807